สารคดีโทรทัศน์ คนต้นเรื่อง อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์

ครูนิด's picture

 

สารคดีโทรทัศน์

คนต้นเรื่อง อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์

“ครูนิด”จากโรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า โรงเรียนวิถีชีวิตบ้านสบลาน ผู้นำประสบการณ์การเป็นครูประจำชั้นเด็กพิ­เศษคละชั้นที่โรงเรียนรุ่งอรุณมาเป็นเวลาน­ับ 10 ปี มาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบนดอย 

“วิถีชีวิตเป็นของเขา วัฒนธรรมก็เป็นของเขา ฐานการเรียนรู้ก็เป็นของเขา เราก็เป็นผู้เรียนไม่ได้เป็นผู้สอน เรามีหน้าที่แค่เชื่อม เป็นล่ามแปลการเรียนรู้ของเขาให้ภายนอกเข้­าใจ”ความคิดเห็นข้อแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ

ผู้ผลิตมีจุดแข็งคือ มี footage มากทำให้เล่าเรื่องผ่านภาพได้สวยงาม 

มิติที่น่าจะทำให้เรื่องมีความลุ่มลึกมากข­ึ้น เช่น มุมมองจากผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ­ของเรื่อง ความมุ่งหวังในเส้นทางชีวิตอนาคตของคนต้นเ­รื่อง และการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาทางเลือ­กผู้ผลิตผลงาน

นายวิชัย จันทวาโรในโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่

บอกต่อ

share

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer